Given name: Jan Family name: Brzeziński

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Brzeziński
 • nieznana
 • Yes
 • From Warsaw
 • Bielany
 • Ul. Schroegera 72 m 14; ul. Brodzińskiego 9
 • Polish
 • on surface , in an apartment
 • other danger, blackmail/"szmalcowanie" resulting in escape
 • Przed wojną działacz KPP, został uwięziony w latach ’30; w czasie okupacji zaangażowany m.in. we współpracę z ŻOB i z Tymczasowym Komitetem Pomocy Żydom. Bierze udział w akcjach szmuglowania broni do getta, przechowuje Żydów, którzy wyszli na aryjską stronę, w jego mieszkaniu trwa praca konspiracyjna, w której bierze udział także jego żona Maria. Działa w PPR. Aresztowany przez granatową policję, wykupiony; zostaje odsunięty od działań PPR jako osoba niepewna. Do końca okupacji pomaga Żydom. Działa także w Milicji Ludowej RPPS.

 • Ghetto Uprising, before Ghetto , in the Ghetto, deportation
 • Germans operations, Poles operations, underground activity, Ghetto liquidation, housing, help, work, "szmalcownictwo", private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, hosts, other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , Polish Police, long-lasting help, financial assistance, individual help , housing assistence , help from other organisation , quarter/district, help from Jews, material help , work, blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 9