Relacja 301-5713; w Archiwum ŻIH

 • Jan
 • Brzeziński
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Jan Brzeziński, przed wojną działacz KPP, uwięziony w latach trzydziestych; w czasie okupacji zaangażowany m.in. we współpracę z ŻOB i z Żegotą. Bierze udział w akcjach szmuglowania broni do getta, przechowuje Żydów, którzy wyszli na aryjską stronę, w jego mieszkaniu trwa praca konspiracyjna, w której bierze udział także jego żona Maria. Aresztowany przez granatową policję, wykupiony. Działa także w RPPPS.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl