Imię: Tauba (Toba) Nazwisko: Zyserman

 • NIE
 • Kobieta
 • Tauba (Toba)
 • Zyserman
 • Tak
 • getto w Mińsku Mazowieckim; Warszawa ul. Targowa 64/121
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • pieniądze
 • Przebywała w getcie w Mińsku Mazowieckim. Pod koniec 1942 r. Apolonia Przybojewska wynajęła w Warszawie mieszkanie na Targowej 64 dla: Sury Matli Guz i jej męża, Gerszona Szarfsztejna, Hersza, Mosze i Tauby Zysermanów. Hersza Zysermana przewiozła z Mińska do Warszawy w biały dzień. Odwiedzała swoich podopiecznych codziennie, wyrobiła im fałszywe kenkarty. Wszyscy doczekali wyzwolenia.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi