Targowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Targowa
  • 64/121
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie wynajęte przez Apolonię Przybojewską dla znajomych z getta w Mińsku Mazowieckim.