Imię: Mosze Nazwisko: Zyserman (2)

 • (1) NIE ,(2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Mosze
 • (1) Zyserman , (2) Zyserman
 • (2) Przączek, Przączak
 • (1) ok. 1906
  • (1, 2) Tak
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1) Getto w Mińsku Mazowieckim; Warszawa ul. Targowa 64/121
  • (1, 2) Żyd
  • (1) pieniądze
 • (1)

  Przebywał w getcie w Mińsku Mazowieckim, a potem w obozie w fabryce Rudzkiego. Pod koniec 1942 r. Apolonia Przybojewska wynajęła w Warszawie mieszkanie na Targowej 64 dla: Sury Matli Guz i jej męża, Gerszona Szarfsztejna, Hersza, Mosze i Tauby Zysermanów. Hersza Zysermana przewiozła z Mińska do Warszawy w biały dzień. Odwiedzała swoich podopiecznych codziennie, wyrobiła im fałszywe kenkarty. Wszyscy doczekali wyzwolenia.

  (2)

  Był na placówce w fabryce Rudzkiego w Mińsku Mazowieckim. Rodzina Zysermanów, dwóch braci i żona jednego z nich, mieli dolary -ukrywali się na Targowej razem z Guzami finansując przedsięwzięcie; dawali co 10 dni 10 dolarów Alicji, która robiła zakupy. Starszy Zysereman miał kenkartę na nazwisko Przączek, jego żona Przączakowa. Przeżyli, w 1945 wyjechali do Izraela

  • (1) powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • (1) działania Polaków, pomoc
  • (1) inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
  • (2) wokół autora
 • (2)

  Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

 • (2) [152,161,162,169,242]