W czasie I-szej akcji likwidacyjnej R. Aurbach...

 • TAK
 • W czasie I-szej akcji likwidacyjnej R. Aurbach była nadal związana z Leszno 40 i ze swoim mieszkaniem na Leszno 66, gdzie mieszkała u swoich krewnych. Już w pierwszych dniach sierpnia ul. Leszno została okupowana przez firmę Tebensa, która przejęła część ulic od Karmelickiej do Żelaznej. Duża, dobrze technicznie i organizacyjnie ustawiona kuchnia na Leszno 40 ""miała szczęście" stać się ,,szop-kuchnią". Żydowski aprowizacyjny dyrektor od Tebensa natychmiast zaczął wprowadzać tam swoich protegowanych, starając się odsunąć od pracy dotychczasowo tam zatrudnionych. Pierwszego dnia przerwy w blokadach przyszedł do R. Auerbach Ichael Lerer a nazajutrz, bardzo wcześnie rano, w czasie wymarszu ,, placówek" na aryjską stronę , przyszli pożegnać się z nią dyrygent Adam Furmański i kompozytor Israel Glatsztajn, którzy tym razem opuszczali getto z przekonaniem, że będą ,,skoszarowani" poza murami

 • sierpień 1942, pierwszy dzień przerwy w blokadzie
 • następny dzień
 • wysiedlenie
 • gospodarcze, społeczne
 • inteligencja, kuchnie ludowe, szopy, twórcy
 • s.295
 • Powiązani ludzie:

  • Lerer Ichiel

   Poeta.Pochodził z Żelechowa. Miał ośmioro rodzeństwa.Ojciec jego był bardzo religijnym, uczonym w piśmie Żydem. Prze...

  • Furmański Adam

   Dyrygent. W czasie Iszej akcji pracował w grupie, która wychodziła do pracy za mury getta

  • Glatsztajn Israel

   Kompozytor. W czasie I szej akcji był przydzielony do grupy, która wychodziła do pracy za mury getta.

  • Auerbach Rachela

   Dziennikarka, działaczka społeczna. W latach dwudziestych pracowała we Lwowie, w redakcji czasopisma ,,Najer Morgen&...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 40

   Dom ten nie został zniszczony podczas pierwszych bombardowań. Działała tu, zorganizowana przez R. Auerbach z polecen...