Imię: Adam Nazwisko: Furmański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Furmański
  • Dyrygent. W czasie Iszej akcji pracował w grupie, która wychodziła do pracy za mury getta

  • inteligencja
  • s.295