Urzędnicy Jointu mieli zielone opaski - czuli...

  • TAK
  • Urzędnicy Jointu mieli zielone opaski - czuli się bezpiecznie, jakby już sam napis amerykański na opasce był równoznaczny z amerykańskim obywatelstwem. Joint dysponując początkowo dużymi sumami udawał bogatego wujaszka z Ameryki i zużywał fundusze mało racjonalnie. Aresztowanie jednego z dyrektorów Jointu pod zarzutem przestępstwa dewizowego i zaostrzenie stosunków amerykansko-niemieckich spowodowały utworzenie nowej instytucji -Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Przejęła ona, tworząc oddziały dzielnicowe, część urzędników Jointu, zaangażowała wielu nowych

  • 1939/1940
  • przed gettem
  • społeczne
  • Amerykanie, opieka, urzędnicy, ŻSS
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [27]