Imię: Nieznane Nazwisko: Kireszenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kireszenbaum
  • członek prezydium ŻTOS

  • działacze, urzędnicy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [208]