Teść Henryka G. posiadał cztery maszyny. Jedną...

 • TAK
 • Teść Henryka G. posiadał cztery maszyny. Jedną maszynę wzięła Pola G. i została przyjęta do szopu Tobbensa, drugą wziął Henryk G. i dostał pracę w szopie Millera na ulicy Gęsiej koło seminarium nauczycielskiego, trzecią maszynę Henryk oddał szwagierce do jakiegoś szopu na ul. Wolność.

 • 1942-07-22
 • 1942-09-00
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • szopy, życie prywatne
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 59
 • Powiązani ludzie:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • G-ska Pola

   żona Henryka G., szczupła, drobna, na twarzy piegowata, w czasie gdy mąż był w obozie w „Hohenstein” (Olsztynek) mie...

  • Gauc Benjamin

   teść Henryka G. mieszkający na ul. Świętojerskiej 16, następnie razem z córkami: Polą i Zosią, oraz zięciem Henrykie...

  • Toebbens Nieznane

   właściciel szopów

  • Nieznane Zosia

   szwagierka Henryka G., siostra Poli G., córka Benjamina Gauca, mieszkała razem z nimi w 1942 roku na ul. Franciszkań...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno

   szopy Toebbensa - podczas akcji styczniowej stawiano tam opór zbrojny