Imię: Benjamin Nazwisko: Gauc

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Benjamin
 • Gauc
 • 1942
 • Warszawa
 • teść Henryka G. mieszkający na ul. Świętojerskiej 16, następnie razem z córkami: Polą i Zosią, oraz zięciem Henrykiem G. na ul. Franciszkańskiej, przed wojną był małym producentem bielizny damskiej, posiadał 4 maszyny do szycia, został wywieziony/zabity podczas drugiej akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim w 1942 roku.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 8-9