Także na Muranowskiej 44 otwarto kuchnię, któr...

  • TAK
  • Także na Muranowskiej 44 otwarto kuchnię, której kierowniczką miała zostać synowa profesora Bałabana

  • listopad 42
  • w getcie
  • społeczne
  • inteligencja, Judenrat, kuchnie ludowe
  • 187