Także na Muranowskiej 44 otwarto kuchnię, któr...

  • YES
  • Także na Muranowskiej 44 otwarto kuchnię, której kierowniczką miała zostać synowa profesora Bałabana

  • listopad 42
  • in the ghetto
  • social/communal
  • Intelligentsia, Judenrat, communal kitchens
  • 187