Reorganizacja Centosu po wybuchu wojny, tworze...

 • TAK
 • Reorganizacja Centosu po wybuchu wojny, tworzenie nowych placówek dla dzieci: Z. Szymańska przemierza ulice żydowskiej dzielnicy, wyszukując opuszczone pomieszczenia na przytułki dla dzieci.

 • przed gettem
 • społeczne
 • CENTOS, działacze
 • Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

 • [s., 133]
 • Powiązani ludzie:

  • Rozenblum (Szymańska) Zofia

   Studia medyczne w Paryżu ukończyła w 1915r. Pracowała w Moskwie w klinice neurologicznej. Po powrocie do Polski w 19...

  • Braude Nieznane

   Pielęgniarka z Łodzi, społeczniczka. Od 1940r. w Warszawie. Współpracownica Zofii Szymańskiej w Centosie. W 40r. mie...

  • Benklowa Jadwiga

   Współpracownica Zofii Szymańskiej od 40r. Pracownik Centosu. Lekarz. Żona znanego adwokata. Popełniła samobójstwo po...

  • Adler Maryla

   Pracownica Centosu od 40r. Współpracownica Z. Szymańskiej.

  • Merenholc Helena

   Pracownica Centosu. Współpracownica Z. Szymańskiej. Współpracownica Rady Pomocy Żydom. Odwiedzała ukrywającą się dr...

  • Neudingowa Janina

   Pracownica Centosu. Współpracownica Z. Szymańskiej.

  • Blatman Nieznane

   Pielęgniarka, współpracownica Z. Szymańskiej w Centosie. Nocna wizytatorka instytucji dziecięcych.

  • Zylberberg Nieznane

   Pielęgniarka. Współpracownica Z. Szymańskiej z Centosu. Nocna wizytatorka instytucji dziecięcych.

  • Abel Nieznane

   Pielęgniarka z Łodzi (przełożona szpitala dziecięcego przed wojną). Współpracownica Z. Szymańskiej w warszawskim Cen...

  • Ringelblum Judyta (Józia)

   Kierownik działu zaopatrywania Centosu. Rozdzielała żywność między ośrodki Centosu.

  • Wyszogrodzka Nieznane

   Wydawała kartki na żywność w Centosie. Wypisała sobie samowolnie kartkę na pół kilo cukru dla umierającej matki. Prz...

  • Mirska - Jabłońska Nieznane

   Księżna. Mieszkała w domu Frageta. Mąż zginął w Oświęcimiu, dwaj synowie zginęli w powstaniu warszawskim. Księżna po...

  • Zweibaum Nieznane

   Docent. Inicjator tajnych kursów uniwersyteckich dla młodzieży w getcie warszawskim.

  • Wigdorowiczówna Nieznane

   Współpracowniczka Zofii Szymańskiej w Centosie w czasie pobytu w getcie.