Imię: Nieznane Nazwisko: Wigdorowiczówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Wigdorowiczówna
  • Współpracowniczka Zofii Szymańskiej w Centosie w czasie pobytu w getcie.

  • opieka
  • Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  • [162]