Na mocy rozporządzenia Delegatury na Kraj pows...

 • NIE
 • Na mocy rozporządzenia Delegatury na Kraj powstaje Referat dla spraw żydowskich w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Kierownikiem Referatu zostaje Witold Bieńkowski, zastępcą – Władysław Bartoszewski. Głównym referentem zostaje Alfred Borensztejn. Sekretarką Referatu zostaje Bogna Domańska, córka Benedykta Hertza. Przekazywane są subsydia dla osób dorosłych, dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych i w ośrodkach klasztornych. Ilość metryk wydawanych Żydom za pośrednictwem księdza Edmunda Krauzego w parafiach Św. Krzyża, Marymonckiej i Św. Stanisława na Woli wynosi we wrześniu 1942 3440 pozycji.

 • 1942-09-12
 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, znajomi
 • Str. 4
 • Referat do spraw żydowskich istniał znacznie wcześniej, powstał w Biurze Informacji i Propagandy AK 1 lutego 1942, a kierował nim Henryk Woliński „Wacław”, który był także jednym z inicjatorów powstania Rady Pomocy Żydom.
  Od października 1942 Witold Bieńkowski stanął na czele komórki więziennej w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Jej zadaniem było utrzymywanie kontaktu z polskimi więźniami politycznymi. W komórce tej pracowali także Władysław Bartoszewski „Ludwik” i Bogna Domańska „Bronisława”.
  Bieńkowski został kierownikiem Referatu żydowskiego, utworzonego w lutym 1943 r., w Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury.
  27 września powstał Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, z członkami FOP: Zofią Kossak-Szczucką, Witoldem Bieńkowskim, Władysławem Bartoszewskim, Wandą Krahelską.
  4 grudnia 1942 powstała Rada Pomocy Żydom przy Pełnomocniku (Delegacie) Rządu. W jej skład weszli: Julian Grobelny, Leon Feiner, Tadeusz Rek, Marek Ferdynand Arczyński, Witold Bieńkowski, Ignacy Barski, Władysław Bartoszewski, Adolf Berman i inni.

 • Powiązani ludzie:

  • Krause Edmund

   Ksiądz, za którego pośrednictwem w kilku warszawskich parafiach wydaje się metryki Żydom.

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Bartoszewski Władysław

   Współpracuje z redakcją konspiracyjnego pisma „Prawda”. Aktywnie uczestniczy w pomocy niesionej Żydom, ukrywającym s...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Na mocy rozporządzenia Delegatury na Kraj powstaje Referat dla spraw żydowskich w Departamencie Spraw Wewnętrznych.