Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty
  • Na mocy rozporządzenia Delegatury na Kraj powstaje Referat dla spraw żydowskich w Departamencie Spraw Wewnętrznych.

  • Str. 4