Jakiś czas wcześniej zebrała się grupa, zainte...

 • TAK
 • Jakiś czas wcześniej zebrała się grupa, zainteresowana prywatnym nauczaniem, która spośród siebie wyłoniła pięciu reprezentantów: jej przewodniczącym został wybrany Kapłan. To on napisał - po polsku - list, aby powiadomić Judenrat o istnieniu komitetu i jego zamierzeniach. Do zaprezentowania głosu wspólnoty nauczycieli prywatnych wybrano trzy osoby: Chaima Kapłana i jeszcze dwóch ludzi z komitetu. Przyjął ich w Judenracie prof. Majer Balaban, obiecując duchowe wsparcie i wstawienie się u przewodniczącego Rady. Ponieważ w pisemnej deklaracji o działalności wspólnoty zabrakło wypowiedzi o ideologicznych zasadach działania prywatnych szkół - Chaim został zobowiązany do napisania uzupełniającego pisma.

 • 1940-09-25
 • przed gettem
 • administracyjne, społeczne
 • inteligencja, Judenrat, nauczyciele, szkoły
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 180
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...

  • Bałaban Majer

   Profesor, członek Rady Żydowskiej, zajmował się sprawami edukacji. Szybko wycofał się z zapewnień o popieraniu żydow...