Jakiś czas wcześniej zebrała się grupa, zainte...

 • YES
 • Jakiś czas wcześniej zebrała się grupa, zainteresowana prywatnym nauczaniem, która spośród siebie wyłoniła pięciu reprezentantów: jej przewodniczącym został wybrany Kapłan. To on napisał - po polsku - list, aby powiadomić Judenrat o istnieniu komitetu i jego zamierzeniach. Do zaprezentowania głosu wspólnoty nauczycieli prywatnych wybrano trzy osoby: Chaima Kapłana i jeszcze dwóch ludzi z komitetu. Przyjął ich w Judenracie prof. Majer Balaban, obiecując duchowe wsparcie i wstawienie się u przewodniczącego Rady. Ponieważ w pisemnej deklaracji o działalności wspólnoty zabrakło wypowiedzi o ideologicznych zasadach działania prywatnych szkół - Chaim został zobowiązany do napisania uzupełniającego pisma.

 • 1940-09-25
 • before formation of the ghetto
 • administrative, social/communal
 • Intelligentsia, Judenrat, teachers, schools
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 180
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...

  • Bałaban Majer

   A professor, the member of the Judenrat. He dealt with education. He soon changed his mind and no longer supported J...