Egzekucja 110. Przed dwoma mies. do więzienia...

 • TAK
 • Egzekucja 110. Przed dwoma mies. do więzienia na Gęsią zgłosili się Niemcy i zażądali 100 osób do pracy. Biedota rzuciła się hurmem na ochotnika. Wybrano 100 osób, następnie Niemcy dobrali jeszcze 30 inteligentów. Auerswald zredukował tę listę do 100 osób - 90 mężczyzn i 10 kobiet, po czym dodano jeszcze 10 pol. żyd. osadzonych w areszcie za błahe przewinienia [tak w tekście oryginalnym]. Wywieziono ich samochodami do Babic i tam rozstrzelano 1-07-42 o 4.30 nad ranem. Ogłoszono następnie obwieszczenie, które komunikuje, że był to odwet za nieprzestrzeganie zarządzeń niemieckich, czynny opór, użycie siły wobec niemiec. policj. Wśród rozstrzelanych były osoby aresztowane za b. drobne przewinienia np. za przewinienia wobec OPL.

 • 1942-07-01
 • 1942-07-01
 • w getcie
 • działania Niemców
 • biedni, inteligencja, policja żydowska, śmierć, więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s.51] -
 • Sakowska pisze, że to było w czerwcu, "Ludzie z ...", s. 194

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   Komisarz żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. 10-02-42r. wizytował areszt na Gęsiej. Spóźnił się na egzekucję więźnió...