Imię: Heinz Nazwisko: Auerswald

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Heinz
  • Auerswald
  • Komisarz żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. 10-02-42r. wizytował areszt na Gęsiej. Spóźnił się na egzekucję więźniów w areszcie na Gęsiej 17-11-41, bardzo żałował. Mieszkał z rodziną w pałacyku przy ul. Wrońskiego (willa wyremontowana i urządzona za pieniądze Gminy).

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 40,, 43,, 46,, AAN-28,, s.46,, 51,, 67]