Dzięki pomocy administratora budynku mającego...

  • NIE
  • Dzięki pomocy administratora budynku mającego kontakty z podziemiem Skoreccy, także Haka i małżeństwo żydowskie otrzymali fałszywe dokumenty. Skoreccy zdecydowali się zachować swoje nazwisko, Ruth miała wpisane w dokumentach imię Stanisława. Ruth musiała zgłosić się osobiście w biurze meldunkowym, aby potwierdzić dokumenty.

  • 1943-00-00
  • styczeń - luty 1943
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • z papierami aryjskimi
  • Anne Levy i Lila Millen podają w swoich relacjach, że mieli fałszywe dokumenty, i że nie zmienili nazwiska, które było polskie.