Imię: Nieznana Nazwisko: [administrator budynku]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Nieznana
  • [administrator budynku]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polak, administrator budynku mający kontakty z podziemiem, który załatwił dla Skoreckich, a także Haki Skoreckiej i małżeństwa żydowskiego fałszywe dokumenty. Administrował między innymi budynkami, które zostały zniszczone w 1939 r., i mógł zrobić w nich niezbędny poprzedni meldunek, czego nie można było sprawdzić.

  • wysiedlenie
  • konspiracja, pomoc
  • z papierami aryjskimi