Imię: Beniamin Nazwisko: Zabłudowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Beniamin
  • Zabłudowski
  • 1942-03-01
  • Do 1939 radca Gminy Żydowskiej, powiązany m. in. z Instytutem Nauk Judaistycznych. W czasie okupacji członek Rady Żydowskiej, kierownik Wydziału Personalnego, członek Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej, przewodniczący Wydziału Pocztowego /współpraca z Natanem Jaszuńskim/ od 01-1941 do 01-1942.

  • urzędnicy, działacze
  • Od niego zależał m. in. przydział opału i niedoręczonych paczek żywnościowych: Korczak uważał go za chama "idiotę, megalomana i szkodnika" co w listach do niego i do J. Naszuńskiego wyraził wprost.

  • 104, p