Imię: Roża Nazwisko: Simchowicz (4)

 • (1, 2, 3, 4) TAK
 • (1, 2, 3, 4) Kobieta
 • (1) Roża , (2) Rozalia , (3) Roza , (4) Róża
 • (1) Simchowicz , (2) Simchowicz , (3) Simchowicz , (4) Simchowicz.
 • (2) Róża
 • (2) 1941
 • (1) Warszawa,getto, (2, 4) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4) Brak informacji
 • (1)

  Dr. W getcie pracowała w oddziale pomocy dzieciom ulicy przy Centosie.Pedagog i psycholog. pochodziła ze znanej, bogatej żydowskiej rodziny z Rosji. Jej bratem by hebrjski pisarz i historyk dr I.L.Szimchoni/?/. W młodości skończyła uiwersytet i znany instytut pedagogiczny im. Jean Jaque Rouseau w Genewie. Specjalizowała się w pedagogice i psychologii. Była autorem wielu prac naukowych . Od wczesnej młodości związana z problemami, językiem i kulturą żydowską i problemami związanymi z żydowskim dzieckiem. W 1921r. została wykładowcą w żydowskim seminarium nauczycielskim w Wilnie. Pracowała jako inspektor w centralnej żydowskiej organizacji szkolnictwa CISZO i współredagowała jej pedgogiczny miesięcznik ,,Nowa Szkoła". Działała w IWO w Wilnie. 1937r. wygłosiła refrat na międzynarodowym kongresie pedagogicznym w Paryżu o żydowskich problemach wychowawczych. W getcie pracowała z najbiedniejszymi dziećmi. Pracowała w oddziale dzieci ulicy powstałym przy Centosie. Zajmowała się przydzielaniem dzieci z ulicy do centowskich domów opieki.. W Centosie kierowała również referatem pracy kulturalnej w jidysz/ była w kierownictwie Centralnego Komitetu Imprez dla dzieci, odpowiedzialna za imprezy w jęz. żydowskim/. Zajmowała się organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci , z udziałem dzieci mówiących w jidysz i w języku polskim. Wraz z B. Berman brała udział w akcji popularyzowania wśród dzieci książki żydowskiej.Była też związana z pracą podziemną IKORu. Zaraziła się od dzieci tyfusem i po ciężkich cierpieniach umarła.

  (2)

  Psycholog, pedagog szkół żydowskich, zmarła w getcie

  (3)

  pracowała w Centosie z dzićmi, zaraziła się tyfusem, zmarła

  (4)

  Psycholog dziecięcy i pedagog. Przez pewien czas żyła i uczyła się w Londynie.Przed wojną brała udział w międzynarodowych kongresach pedagogicznych jako przedstawiciel żydowskiego szkolnictwa w Polsce.Prelegentka IKORu. W getcie opiekowała się dziećmi. Była pracownicą Centosu. Umarła późną jesienią 1941r. na tyfus

  • (1) inteligencja, pedagodzy
  • (2, 3) działacze
  • (4) inteligencja
 • (1) 118-119,130,139, (2) 28, 264, (3) 64, (4) .str.254-260