18 stycznia 1940r. pojawiły się plakaty władz...

 • TAK
 • 18 stycznia 1940r. pojawiły się plakaty władz okupacyjnych, że poszukiwany jest niejaki K.A. Kot i że ustalono nagrodę w wysokości 2000 zł. dla każdego, kto poda informację o miejscu, w którym ten się znajduje. Na plakacie była zamieszczona fotografia Kota. Jednocześnie kierownicy oddziałów zajmujących się sprawami żydowskimi w gestapo zwrócili się do przewodniczącego Judenratu w W-wie z żądaniem, by Żydzi wydali ,,Żyda"- Kota, w przeciwnym razie aresztowanych zostanie setki Żydów. Judenrat nie miał pojęcia, gdzie może znajdować się poszukiwany i kim on jest. Wobec tego gestapo, na określony dzień, wezwało do siebie 100 żydowskich adwokatów, lekarzy, inżynierów, nauczycieli i innych przedstawicieli inteligencji żydowskiej. Prawie wszyscy wezwani pojawili się w gestapo w obawie, że ich nieobecność może spowodować represje wobec ich rodzin. Wszyscy zostali zabici natychmiast. Judenrat został zawiadomiony o ich śmierci dopiero w sierpniu 1940r.

 • początek stycznia 1940
 • sierpień 1940
 • przed gettem
 • działania Niemców
 • inteligencja, Judenrat, poszukiwania, śmierć
 • 62-64
 • Powiązani ludzie:

  • Brodacka Maria

   Córka polskiego generała Jaksy- Rożena. Po ucieczce z centrali gestapo w al. Szucha ukrywał się u Niej, przez krótki...

  • Brandt Karl,Georg

   Zastępca szefa gestapo, Gerharda Mende, do spraw żydowskich. Jeden z najkrwawszych katów getta w-skiego. Dowodził se...

  • Kot Kazimierz Andrzej

   Urodził się w całkowicie zasymilowanej żydowskiej, inteligenckiej rodzinie. W gimnazjum działał w polskiej szkolnej...

  • Lubelski Szymon

   Był dyrektorem Centosu.Przyjaciel E. Ringelbluma i A. Bermana. Był rówieśnikiem Ringelbluma.W młodości był aktywnym...

  • Mende Gerhard

   Od początku 1940r. Kierownik działu zajmującego się sprawami Żydów w gestapo. Obersztumfurer. Jeden z kieujących wie...

  • Simchowicz Roża

   Dr. W getcie pracowała w oddziale pomocy dzieciom ulicy przy Centosie.Pedagog i psycholog. pochodziła ze znanej, bog...