Imię: Krystyna Nazwisko: Rozental

 • TAK
 • Kobieta
 • Krystyna
 • Rozental
 • 1924
 • Warszawa
 • Chodziła do szkoły powszechnej na śliskiej 14, potem rok do gimnazjum przy Prostej 8.We wrześniu 39r. sanitariuszka PCK. Przed wojną mieszkali przy Twardej 3. Potem na Ogrodowej 26a. Uroda aryjska. Często wychodziła z getta przeskakując przez mur na Siennej. Wyjechała z getta do Kazimierza nad Wisłą na krótkie wakacje [sic]. W getcie odkupiła od właścicieli firmy "Polonia Luksusowe" kilkadziesiąt kg wybrakowanych żyletek, sprzedała je na wschód do ZSSR (przez jadących tam ludzi). Z 17-letnim Jurkiem Błaszkowskimzałożyli "firmę" sprowadzającą ludzi do warszawskiego getta. Potem kupiła rykszę, którą wynajmowała i stragan, w którym handlowali rodzice. Członek PPR. Organizowała fałszywe metryki. Gdy rozpoczęły się aresztowania, opuściła getto. Zamieszkała w Kopyczyńcach z narzeczonym Bronkiem Kopyto (po wojnie mąż), siostrą Lucyną (Zofią) i synkiem drugiej siostry Sabiny. Po wojnie dziennikarka.

 • młodzież
 • Obecnie: Krystyna Zielińska - Zarzycka.

 • Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

 • [s., 214,, 206,, 219]