Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

  • Warszawa
  • 1996
  • relacja
  • tak
  • nie
  • polski
  • Fiszki zrobione z kilku wspomnień, nie z człości książki