Imię: Nieznane Nazwisko: Neuteich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Neuteich
  • dyrygent

  • inteligencja, twórcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [97]