Niemiecki urząd propagandy nie zapomniał o pot...

  • TAK
  • Niemiecki urząd propagandy nie zapomniał o potrzebach intelektualnych. Zezwolono na uruchomienie filharmonii i teatrów. Powstały: Operetka Femina, Teatr Kameralny, Rewia na Pięterku, Teatr Azazel, Teatr Skala. Natomiast kin nie było w ogóle. Poranki symfoniczne odbywały się w Feminie. Przedstawienia w salach wcale lub mało opalanych przy świetle lamp karbidowych, elektryczność była wyłączona. Mimo dużego wysiłku kierowników tej miary co prof. Neuteich, Turkow, Znicz i Andrzej Marek, kasy teatralne stały dość marnie, a omal wszyscy artyści ubiegali się o przydzielenie im występów indywidualnych przez sekcję artystyczną ŻSS, dokąd zgłaszano zapotrzebowanie przy urządzaniu prywatnych wieczorków

  • sierpień 42
  • w getcie
  • społeczne
  • aktorzy, muzycy, twórcy, ŻSS
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [96,97]