Imię: Izrael Nazwisko: Milejkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Milejkowski
  • Przewodniczący Wydziału Zdrowia Gminy. W 39 lub 40r. mieszka przy Orlej 5.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10,, 51]