Urzędnicy Gminy

 • TAK
 • Urzędnicy Gminy

 • lipiec 1941
 • lipiec 1941
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, urzędnicy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 10,, 16,, 49-51] -
 • Powiązani ludzie:

  • Lichtenbaum Marek

   Wykonawca i inicjator "Domu Emigranta Żydowskiego". Był Radcą w Radzie Mayzla.podobno bez dyplomu inż. san...

  • First (Fuerst) Nieznane

   Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Gminy. Zastrzelony na ulicy (mówiono, że przez komunistów, bo wydawał ich Niem...

  • Wielikowski Gustaw

   Adwokat. Przewodniczący Wydziału Prawnego Gminy.

  • Milejkowski Izrael

   Przewodniczący Wydziału Zdrowia Gminy. W 39 lub 40r. mieszka przy Orlej 5.

  • Kaminer Meszułem

   Przewodniczący Wydziału Cmentarnego Gminy. Poprawny, mądry, uczciwy. w 39 lub 40r. mieszkał przy Pawiej 11.

  • Zabłudowski Beniamin

   Przewodniczący Wydz. Personalnego Gminy.Litwak, wielki bufon, minimalne wykształcenie, przed wojną przedstawicielstw...

  • Lichtenbaum Mieczysław

   Przewodniczący Wydz. Techniczno-Budowlanego Gminy.

  • Lichtenbaum Edward

   Jeden z dwóch przewodniczących (razem z Kupczykierem)Transferu [chodzi o Transferstelle] przy Gminie.

  • Kupczykier Leopold

   Jeden z dwóch przewodniczących (razem z Edwardem Lichtenbaumem) Transferu [chodzi o Transferstelle?] przy Gminie. W...

  • Bart Tadeusz

   Przewodniczący Wydziału Przesiedleńczego Gminy. Bardzo uczciwy, konkretny i zdecydowany w działaniu, uprzejmy. Przed...

  • Czerwiński Nieznane

   Przewodniczący Wydz. Pomocy Doraźnej Gminy.

  • Kaczke Nieznane

   Przewodniczący Wydziału Terenowego Gminy.

  • Goldfeil Nieznane

   Przewodniczący Batalionu Pracy przy Gminie.[razem z Witoldem Aronsonem]

  • Aronson Witold

   Przewodniczący Batalionu Pracy przy Gminie.[razem z Goldfeilem].

  • Czerniakow Adam

   Prezes Gminy żydowskiej. Przed I wojną zorganizował Wydział Drobnego Handlu w Związku Kupców (warszawskich). W czasi...

  • Sztolcman Nieznane

   Inżynier, pracowity, zasymilowany raczej zewnętrznie, pocz. syjonista z Elj Libnet, radny miasta Włocławka (za niedo...

  • Berman Jakub

   Objął Wydz. Składek Gminy [Wydz. Finansowy??]. Były długoletni członek Rady CZK i dyr. Banku Powszechnego Zrzeszenia...

  • Kobryner Edward

   Aprowizacyjny Wydział Gminy. Małe wykształcenie, wielkie ambicje. Kiepski organizator, nieuczynny.W 39 lub 40r. mies...

  • Rozensztat Bolesław

   Zaufany człowiek Czerniakowa. Adwokat, pracuje w Wydz. Pracy Gminy. Przed wojną duża kancelaria. Zasymilowany. Dosko...

  • Ekerman Ajzyk

   Ortodoksyjny, wieloletni radny, przed wojną w b. dobrych stosunkach z władzami polskimi. dziennikarz, uczciwy, uczyn...