Imię: Mieczysław Nazwisko: Lichtenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Lichtenbaum
  • Przewodniczący Wydz. Techniczno-Budowlanego Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10]