Imię: Wanda Nazwisko: Landy

 • NIE
 • Kobieta
 • Wanda
 • Landy
 • Z Warszawy
 • WSM, Żoliborz
 • Nieznany, prawdopodobnie ul. Słowackiego
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Siostra doktora Aleksandra Landy, znanego na Żoliborzu społecznika i pediatry. Przed wojną jest nauczycielką muzyki Danuty Dąbrowskiej (Jakoby Blidsztejn). Danuta ukrywa się u niej w 1942, po ucieczce z getta w Falenicy. Wcześniej Wanda Landy ukrywała chłopca, Lutka Finkla, który zginął razem z dziećmi z sierocińca Korczaka. Później ukrywa także inną żydowską rodzinę.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 2