Imię: Irena Nazwisko: Kanabus

 • NIE
 • Kobieta
 • Irena
 • Kanabus
 • 1911-10-20
 • Kijów
 • Tak
 • Z Warszawy
 • WSM, Żoliborz
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Mieszka na żoliborskiej kolonii WSM; aktywnie pomaga Żydom w czasie okupacji.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Córka Heleny, z domu Landy i adwokata, Włodzimierza Budzilewicza. Po śmierci ojca, w 1925 matka wraca z Ireną i jej dwiema siostrami do Warszawy. Irena kończy studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, jej mężem zostaje chirurg Feliks Kanabus. Mieszkają na kolonii WSM na Żoliborzu, należą do środowiska lewicowych społeczników i działaczy; wujem Ireny jest słynny pediatra Aleksander Landy. W czasie okupacji aktywnie pomagają Żydom; Feliks wykonuje operacje rekonstrukcji napletka i korekty nosa, Irena asystuje mu, ucząc się anestezjologii. Pracuje w szpitalu na Śliskiej. Specjalizuje się w chorobach nowotworowych krwi u dzieci. Po wojnie pracuje w Klinice Dziecięcej na Litewskiej. Umiera 15 września 1994 roku, w Warszawie.

 • Str. 2