Imię: Leopold Nazwisko: Kupczykier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leopold
  • Kupczykier
  • Jeden z dwóch przewodniczących (razem z Edwardem Lichtenbaumem) Transferu [chodzi o Transferstelle?] przy Gminie. W 39 lub 40 r. mieszka przy Pańskiej 69.; przed wojną właściciel fabryki czekolady.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10,, 51]