Imię: Stefan Nazwisko: Korboński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stefan
 • Korboński
 • ps. "Zieliński"
 • 1901-00-00
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • Stał na czele Kierownictwa Walki Cywilnej, przekazywał informacje o sytuacji w Polsce na Zachód. Nie wierzono w jego informacje o wysyłce z getta warszawskiego, uważając je za przesadzone.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja
 • konspiracja polska
 • Str. 8 – 9