Rada Pomocy Żydom stara się stworzyć pozytywna...

 • NIE
 • Rada Pomocy Żydom stara się stworzyć pozytywna atmosferę wokół tematu niesienia pomocy Żydom, jednak odzew prasy konspiracyjnej jest bardzo słaby; wzmianki ukazują się w prasie Stronnictwa Demokratycznego, jednak prasa Stronnictwa Ludowego i FOP praktycznie nie wspomina o działaniach ratunkowych. Tadeusz Rek i Leon Feiner często interweniują w sprawach związanych z szantażami, prosząc Delegata Rządu, by zgodził się na choćby kilka pokazowych wyroków, które można by opublikować w prasie konspiracyjnej lub rozplakatować. Stefan Korboński, kierujący KWC dowodzi, że nie ma takiej możliwości, nie pozwalają na to względy taktyczne.

 • 1943-00-00
 • 1944-00-00
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, szantaż, szmalcownictwo
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, obojętność, pomoc od Żegoty, szantażysta/szmalcownik, znajomi
 • Str. 8 – 9
 • Powiązani ludzie:

  • Rek Tadeusz

   Sędzia Sądu Najwyższego, przed wojną działacz "Wici", w czasie okupacji działacz tajnego Ruchu Ludowego (&...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Korboński Stefan

   Stał na czele Kierownictwa Walki Cywilnej, przekazywał informacje o sytuacji w Polsce na Zachód. Nie wierzono w jego...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   RPŻ stara się bezskutecznie walczyć z szantażystami.