Imię: Nieznane Nazwisko: Konspiratorzy z AK

 • NIE
 • Kobieta
 • Konspiratorzy z AK
 • NN
 • NN
 • Z Warszawy
 • NN
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Biorą udział w akcji wykradzenia dokumentów generałowi Milchowi. Bawią się w czasie kolacji, zorganizowanej na cześć Milcha w Bristolu. W towarzystwie bawi się Alina Grelewska. Przenoszą się do pokoju Milcha w Pałacu Namiestnikowskim. Jeden z konspiratorów podchodzi do okna i otwiera je, pod pozorem przewietrzenia pokoju. W czasie zabawy Alina po kryjomu wyciąga teczkę z dokumentami i wyrzuca ją przez okno, w ręce czekających akowców.

 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc jednorazowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 15 – 17 (14, 15I, 15II)