Krakowskie Przedmieście Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Krakowskie Przedmieście
 • 48/50
 • Pałac Namiestnikowski
 • na powierzchni
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc jednorazowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Alina Grelewska bierze udział w akcji AK w Pałacu Namiestnikowskim.

  Pałac Namiestnikowski, w okresie międzywojennym – Pałac Rady Ministrów, w latach 1941 – 1945 m.in. luksusowy hotel dla Niemców i Deutsches Haus, po 1945 ponownie gmach Rady Ministrów; od 1994 – siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej.

 • Str. 15 – 17 (14, 15I, 15II)