Imię: Edward Nazwisko: Kobryner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Edward
  • Kobryner
  • Aprowizacyjny Wydział Gminy. Małe wykształcenie, wielkie ambicje. Kiepski organizator, nieuczynny.W 39 lub 40r. mieszkał przy Lesznie (bez numeru).

  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 49,, 51]