Imię: Dr Nazwisko: Jaroszewska

  • NIE
  • Kobieta
  • Dr
  • Jaroszewska
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Dr Jaroszewska -- współpracownica organizacji pomagającej zbiegom z getta. Po powrocie ze Świdra do Warszawy Alex i Irka Wargonowie spędzają u niej 1 dzień.

  • konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
  • atmosfera, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji