Anielinek Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Anielinek
  • inna
  • mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa, poza Warszawą
  • Wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów. Alexander Wargon ukrywa się tu przez miesiąc wiosną 1943 r. w leśniczówce Stanisława Cholewińskiego.