Imię: Gustawa Nazwisko: Jarecka

  • TAK
  • Kobieta
  • Gustawa
  • Jarecka
  • Polsko-żydowska pisarka. W getcie zajmowała się, za sprawą Marcelego Ranickiego, kopiowaniem niemieckich pism, przychodzących i wychodzących z Judenratu, do władz niemieckich. Współpracowała z Archiwum Ringelbluma.

  • inteligencja
  • s. 344