W 1964r. przebywał w Izraelu bardzo znany zach...

 • TAK
 • W 1964r. przebywał w Izraelu bardzo znany zachodnio niemiecki krytyk Marceli Ranicki, który złożył wtedy deklarację o swojej pracy w charakterze sekretarza prezesa Judenratu Adama Czerniakowa dla jego korespondencji prowadzonej z władzami niemieckimi. Opowiadał o staraniach Ringelbluma, by z jego pomocą, otrzymać kopie tej korespondencji, tzn. nie tylko odpowiedzi wysyłanych do Niemców ale listów, rozkazów i nakazów, które przychodziły do stojącego na czele Judenratu od dr Heinza Auerswalda, komisarza getta, jak również od referentów gestapo. Ranicki przekonał prezesa, że należy robić kopie każdego pisma przychodzącego od niemieckich władz. W ten sposób mógł dostarczać Ringelblumowi kopie pism urzędowych wchodzących i wychodzących z Judenratu. Po kopie przychodził sam Ringelblum. Do tajemnicy została dopuszczona osoba robiąca kopie tych aktów, polsko-żydowska pisarka Gustawa Jarecka.

 • po wojnie, w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • działacze, Judenrat, konspiracja, Niemcy, twórcy
 • s. 344
 • Powiązani ludzie:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Ranicki Marceli

   Po wojnie znany zachodnio- niemiecki krytyk. W getcie był sekretarzem Adama Czerniakowa do spraw korespondencji urzę...

  • Jarecka Gustawa

   Polsko-żydowska pisarka. W getcie zajmowała się, za sprawą Marcelego Ranickiego, kopiowaniem niemieckich pism, przyc...

  • Kirszbrojn Nieznane

   Dwaj bracia. Jeden był prawnikiem, drugi doktorem filozofii. Znani w środowisku jako nieprofesjonalni ale wysokiej k...