Imię: Mosze Nazwisko: Indelman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mosze
  • Indelman
  • Był prezesem żydowskiej sekcji w Związku Zawodowym Dziennikarzy, jeden z redaktorów pisma "Hajnt" (Dzisiaj). Został aresztowany i wyprowadzony z W-wy. Po jakimś czasie wrócił, chory, nie wychodził na ulicę i prawie nikogo u siebie nie przyjmował. Po jakimś czasie wyjechał ,wraz z rodziną , z Warszawy do Izraela , legitymując się paszportem, jako pasażer agencji podróży ,,Lloyd- Trestino".

  • inteligencja
  • Zażądał wykreślenia swego nazwiska z listy 15 żydowskich dziennikarzy, którzy mogli wyjechać z W-wy pociągiem ewakuacyjnym.

  • s.31,56-57