W pomieszczeniach Związku Literatów mieszczący...

 • TAK
 • W pomieszczeniach Związku Literatów mieszczących się na 3 piętrze przy ulicy Granicznej 11 zebrali się dziennikarze gotowi do wyjazdu z Warszawy. Prawo do wyjazdu mieli tylko ci dziennikarze, którzy byli członkami Związku Zawodowego Dziennikarzy. Należało wybrać spośród nich 15, którzy mieli wyjechać pociągiem ewakuacyjnym. Była wprawdzie już, z góry przygotowana lista, ale na sali byli również inni, którzy nie figurowali na niej. Wszyscy przyszli z walizkami, gotowi do drogi. Część z nich krzyczała, niektórzy dostawali histerii. Dokonała się pierwsza selekcja Żydów. Kilku dziennikarzy wykreśliło się dobrowolnie z listy.

 • 1939-09-05
 • 1939-09-05
 • przed gettem
 • życie prywatne / życie codzienne
 • inteligencja, prasa
 • S.29-31
 • Dotyczy rozporządzenia o ewakuacji Warszawy

 • Powiązani ludzie:

  • Indelman Mosze

   Był prezesem żydowskiej sekcji w Związku Zawodowym Dziennikarzy, jeden z redaktorów pisma "Hajnt" (Dzisiaj...

  • Bomze Nachum

   Przed wojną był pracownikiem Jointu.Poeta, pisarz. 6 września 1939r wraz ze swoim przyjacielem opuścił Warszawę.

  • Słapak Cecylia

   Była związana z żydowską elitą intelektualną Wilna i Rygi,posługującą się językiem rosyjskim i jidisz i, równie mocn...

  • Einhorn Aharon

   Przed wojną był członkiem redakcji czasopisma ,, Hajnt" (dzisiaj). W pierwszych dniach wojny dobrowolnie zrezyg...

  Powiązane miejsca:

  • Graniczna 11

   Przed wojną, po przeprowadzce z ul. Tłomackie 13, mieścił się tu Związek Literatów Żydowskich