Imię: Nieznane Nazwisko: First (Fuerst)

  • TAK
  • Mężczyzna
  • First (Fuerst)
  • listopad 1942
  • Warszawa
  • Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Gminy. Zastrzelony na ulicy (mówiono, że przez komunistów, bo wydawał ich Niemcom).

  • Judenrat, kolaboracja
  • lip. 41. Chodzi o Izraela Firsta.

  • Ddokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10,, 16,, AAN-28,, s.70,, 79]