Imię: Fajga Nazwisko: Fajgeles

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Fajgeles
  • listop. 41 (?)
  • Warszawa
  • Złapana po stronie aryjskiej, zmarła w areszcie z wycieńczenia.

  • więzienie
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]