Imię: Kazimiera Nazwisko: Czackes

 • NIE
 • Kobieta
 • Kazimiera
 • Czackes
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Żyd
 • wyższe
 • Prawniczka, jest w getcie. Wychodzi na aryjską stronę jako łączniczka, kontaktuje się z Polakami, organizując pomoc dla Żydów, ukrywających się po aryjskiej stronie jesienią 1942. Prosi o pomoc Jana Brzezińskiego.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, znajomi